FANDOM


# Title Screenplay Storyboard Director Animation director Airdate
01 STARRY NIGHT Mari Okada Junichi Sato Kenji Yasuda Hideki Inoue (Chief), Satoshi Hata, Shinobu Ohkochi, Shunta Sakamoto April 21, 2014
02 EMBRACED BY THE REAPER Mari Okada Kenji Yasuda Kenji Yasuda, Fumio Maezono Norie Tanaka (Chief), Etsushi Mori, Hiroshi Tatezaki, Keiichi Ishida, Miho Jinnai, Takashi Shiokawa, Yoshihiro Takeda April 28, 2014
03 SEAM OF THE PAST Shinsuke Onishi Kenji Yasuda Katsuya Shigehara Tōru Imanishi (Chief), Madoka Ozawa, Mayumi Oda, Minoru MoritaShunryō Yamamura May 5, 2014
04 DANGER, DO NOT MIX Hajime Kamoshida Osamu Tadokoro Tetsuya Wakano Norie Tanaka May 12, 2014
05 SELF IN VAIN Mari Okada Naomichi Yamato Naomichi Yamato Hideki Inoue (Chief), Satoshi Hata, Shinobu Ohkochi, Shunta Sakamoto, Takashi Shiokawa May 19, 2014
06 TERROR FADING INTO DEATH Keigo Koyanagi Masami Shimoda Yasuo Iwamoto

Norie Tanaka (Chief), Atsuko Saitō, Hikaru Suzuki, Jun Kawai, Ryo Haga, Sayumi Yokoyama

May 26, 2014
07 COMMAND OF SOLITUDE Shinsuke Onishi Tatsufumi Itō Tatsufumi Itō Tōru Imanishi (Chief), Mariko Ito June 2, 2014
08 RECKLESS FORBIDDEN REALM Hajime Kamoshida Kenji Yasuda Noriaki Saito Hideaki Shimada June 9, 2014
09 BLUE HEART OF STEEL Keigo Koyanagi Osamu Tadokoro Kazunobu Shimizu Hideki Inoue (Chief), Satoshi Hata, Shinobu Ohkochi, Shunta Sakamoto, Takashi Shiokawa June 16, 2014
10 YOUR SONG Shinsuke Onishi Masami Shimoda June 23, 2014
11 RED LAMENT OF CRUELTY
12 Akiko Waba
13 Eizō Kobayashi
14
15
16
17
18
19
20 Akiko Waba
21
22 Eizō Kobayashi
23
24